Týka sa to nás všetkých...

Máte pocit, že to nie je nič pre vás, prípadne, že nie ste ten "vyvolený", ktorý by mohol fungovať v súlade so svojim vnútrom. Že jednoducho na to, aby som žil spokojný život, musím mať proste šťastie. A tak sa iba prizeráte a vaša myseľ vám dáva neustále presviedčacie dôkazy k tomu, aby ste tomu verili.Toto sú iba mylné predstavy mysle a zle zaužívané programy vštepované spoločnosťou. Je to starý systém, ktorý tu stále funguje a my mu stále veríme. Veríme mu viac ako sebe a tu nastáva ten zlom, kedy máme možnosť znova objaviť samých seba a veriť iba tomu, čo si sami určíme a čo sami cítime.


Či už ste ťažko pracujúci človek, mamička na materskej, majiteľ firmy, ste po dlhých rokoch v práci konečne na dôchodku a snažíte sa ušetriť každý cent prípadne ste mladý človek, ktorý sa práve zabieha a snaží sa zapadnúť do spoločnosti. Je úplne jedno aký je váš status, kde sa práve nachádzate, koľko máte rokov, či máte rodinu alebo nie, či si veríte viac alebo menej. Týka sa to nás všetkých. Nehľadajte za tým nejaké "šťastie", ktoré vám má zaručiť to, že sa budete cítiť dobre, lebo inak ho budete hľadať celý život a zaručím vám, že tak skoro ho nenájdete. Hľadajte za tým iba seba :)