Pri samotnom rozhovore sa snažím o to, aby ste sa v prvom rade Vy cítili príjemne, pretože bude to len a len o Vás.


Ako prebieha celý proces?


Celý proces prebieha formou rozhovoru v ktorom Vás vediem prostredníctvom otázok k Vašim odpovediam. Vždy máte dostatok času a priestoru na to, aby ste sa mohli uvoľniť a prísť si na všetko, čo je pre Vás dôležité. Mnou pokladané otázky sú formulované tak, aby vás správne naviedli k riešeniu vašej situácie, k zmene vnímania, k pochopeniu toho čo sa deje v mojom živote a čo s tým môžem ďalej urobiť k znovuobjaveniu samého seba.

Samotný proces začína úvodným rozhovorom, kde sa bližšie spoznáme a môžeme tak postupne odkrývať to čo Vy sami budete považovať za dôležité. Vy sa rozhodujete, Vy môžete súhlasiť zároveň aj odmietnuť pokračovať v rozhovore. Je dôležité pochopiť, že takýto rozhovor, kedy sa využíva metóda koučingu, prebieha úplne inou formou ako pri terapii, poradenstve a pod. službách.
 

 Počas sedenia môže dôjsť z mojej strany k vysvetleniu toho ako sme fungovali doteraz, ako funguje naša myseľ a prečo sa nám určité situácie v živote dejú a v neposlednom rade aj to, ako môžeme fungovať a tvoriť svoj život inak. Pre celkové objasnenie je dôležité dohodnúť si úvodné sedenie, aby sme sa bližšie
spoznali a mohli ste sa spýtať na všetko čo čo Vás zaujíma. Vysvetlím vám celý proces a dám vám priestor na vaše dotazy.

Výsledok sedenia

Podstata sedenia je, aby ste sa cítili lepšie, aby ste prišli k uvedomeniu, často krát k riešeniu situácie, ktoré sa vám môže vyjaviť aj neskôr. Rozhovor Vám má pomôcť k tomu, aby ste svoj každodenný bežný život videli z iného pohľadu a zapracovali doň odpovede, uvedomenia a vhľady na ktoré si prídete sami počas procesu. Ide o to, aby vám to zmenilo život. Nemusí to končiť iba jedným rozhovorom, vždy je možnosť dohodnúť sa na ďalších, ktoré vás postupne budú pripravovať na ďalšie nové kroky vo vašom živote. Niekedy postačuje aj jediný rozhovorom k tomu, aby sme začali žiť nový život.